REZERVUOTI
Meniu
Uždaryti
en lt

PRIVATUMO TAISYKLĖS

VIEŠBUČIO "PACAI" INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO TAISYKLĖS

Bendra informacija

UAB Blendas Hotel Management (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra viešbučio PACAI esančio Didžiojoje g. 7, Vilniuje valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis viešbučio PACAI interneto svetaine www.hotelpacai.com. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Blendas Hotel Management“

Juridinio asmens kodas: 306086596 

Buveinės adresas: Didžioji g. 7-1, Vilnius.

Tel. +370 5 2770000

El. paštas: info@hotelpacai.com

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

Patvirtiname, kad jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės/socialinio tinklo paskyrų lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę /socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šias privatumo taisykles, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie jus, kuri mums leidžia jus atpažinti, yra gauname įvairias būdais:

 • - jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys (užpildydami rezervacijos formą, užsisakydami naujienlaiškį, skambindami mums);
 • - informacija apie jus gali būti renkama automatiškai (jums lankantis mūsų svetainėje, socialinėje paskyroje, naudojantis mūsų programėlėmis);
 • - tam tikrais atvejai mes gauname informaciją apie jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie jus iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., per Linkedin socialinį tinklą, jūsų įmonės tinklalapį ar kitaip).
 • - jūs patys galite patiekti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
 • - jūs registruojatės mūsų svetainėje
 • - pasirašote su mumis paslaugų teikimo ar kitokią sutartį
 • - instaliuojate mūsų programėles
 • - užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokią komunikaciją
 • - lankotės mūsų viešbutyje
 • - lankotės viešbutyje vykstančiuose renginiuose
 • - dalyvaujate apklausose

Informacija apie jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • - lankotės viešbutyje (per vaizdo stebėjimą kamerų pagalba, ar sensorių, kurie sujungiami su mobiliomis technologijomis pagalba)
 • - pateikiate užklausas per rezervacijos sistemą ar mūsų socialinių tinklų paskyras)
 • - naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau)
 • - darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes sekame.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių kelionių organizatorių, ar kitų Design hotels tinklui priklausančių viešbučių, marketingo agentūrų, jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie jus iš jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus.

Mes galime rinkti informaciją apie jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti šiose privatumo taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes jus papildomai informuosime.

 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie jus mes tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • - Informaciją, kuri būtina siekiant jums suteikti mūsų paslaugas (pateikiama sutartyse, registracijos formoje)
 • - Informaciją, kurią jūs pateikiate apklausose
 • - Informaciją, kurią jūs pateikiate skambindami mums
 • - Informaciją apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius
 • - Informaciją, reikalingą nustatyti jūsų amžių ir tapatybę
 • - Informaciją apie jūsų naudojamą įrenginį

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

 • - Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią jūsų informaciją: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, tapatybės dokumento informacija (išdavusi valstybė, numeris, pilietybė, veido atvaizdas), atvykimo ir išvykimo datos, mokėjimo metodas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, Travel industry ID, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas ar elektroninis paštas rezervacijos patvirtinimui atsiųsti
 • - Apsilankymų mūsų viešbutyje dažnumas
 • - Informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius

Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:

 • - informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija: t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • - jūsų pomėgiai
 • - jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė, šalis iš kurios atvykstate, atvykimo ir išvykimo data, specialūs poreikiai ir pomėgiai

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registracijos formoje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio rezervavimo sistema.


Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • - Apgyvendinimo, maitinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimas
 •  - Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu
 • - Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų/partnerių apklausų organizavimą, konkursus ar akcijas, kiek tai leidžia įstatymai)
 • - Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas
 • - Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje
 • - Kitais būdais su jūsų sutikimu

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@hotelpacai.com arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • - Teisės aktų reikalavimų vykdymas
 • - Sutarties su jumis vykdymas
 • - Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni
 • - Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje. 


Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Apgyvendinimo, maitinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimas

Sutarties su jumis vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai viršesni


Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, tapatybės dokumento informacija (išdavusi valstybė, numeris, pilietybė, veido atvaizdas), atvykimo ir išvykimo datos, mokėjimo metodas, parašas, vaikų skaičius, grupės kodas, Travel industry ID, kita informacija, kuri gali būti reikalinga paslaugų suteikimo metu, kaip pavyzdžiui jūsų telefonas ar elektroninis paštas rezervacijos patvirtinimui atsiųsti, apsilankymų mūsų viešbutyje dažnumas, informacija apie jūsų pomėgius ir specifinius poreikius.
Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu Ši informacija jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas, viešbučio užimtumą, papildomai teikiamas paslaugas ir kt. Siekdami atsakyti į jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinkle aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).

Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą informuoti apie savo paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją. Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pastas, adresas, jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

Šiuo tikslu tvarkome jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurta ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai, jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje,

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisinis interesas - gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.
Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.


Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, mes prašysime jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti jūsų asmens duomenis. (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis:

 • - Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu,
 • - bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas.
 • - Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas,
 • - Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams,
 • - Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.


Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: IT paslaugų teikėjai BTT CLOUD, auditoriai ir AB Lietuvos paštas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Įmonės, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, šiuo metu yra tokios: Lietuvoje įsisteigusios reklamos agentūros . Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Atsakingai parinkti verslo partneriai yra Design hotels tinklo viešbučiai (išsamus sąrašas pateikimas čia) . Šių viešbučių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota, jie negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, viešbučių veiklą prižiūrinčios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir pan.

 

Į kokias šalis yra perduodami jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes imtumėmės protingų priemonių, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.


Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • - Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis
 • - Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju, taikomos Įmonėms privalomos taisyklės
 • - Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus
 • - Leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais: 

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Apmokėjimo duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos
Rinkodarai naudojami asmens duomenys 3 metai nuo paskutinio jūsų apsilankymo viešbutyje arba mūsų svetainėje
Video kamerų pagalba renkami duomenys Nuo 2 iki 14 dienų
IT sistemų įrašai (logai) Iki kelių mėnesių
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami/subendrinami netrukus po gavimo.


Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • - Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • - Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • - Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • - Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • - Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • - Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • - Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 • - Informuojame, kad savo duomenų bazėje vykdome savo klientų profiliavimą (paremtą tautybe), tačiau šis profiliavimas neturi jums jokių teisinių ar panašių neigiamų pasekmių.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 2770000, parašę mums šiuo adresu info@hotelpacai.com, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.


Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus jūsų tapatybę gyvai, elektroniniu parašu arba, jeigu šios dvi galimybės neįmanomos, nuotoliniu būdu per Skype. 

Jūsų teisė  Tam tikri apribojimai
Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); Jūs turite teisę prieš jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją, apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

Ši teisė reiškia:

 • - Patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis,
 • - Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą
 • - Tikslų ir teisinio pagrindo jūsų duomenų tvarkymui pateikimą
 • - Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, jeigu taip, kokių saugumo priemonių ėmėmės
 • - Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą
 • - Informaciją ar taikomas profiliavimas
 • - Duomenų saugojimo laiko pateikimą
Nustačius jūsų tapatybę, pateiksime jums aukščiau išvardintą informaciją, su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); Taikoma jeigu mūsų turima informacija yra neišsami arba netiksli
Savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“);

Taikoma, jeigu:

 • - mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti
 • - duomenis tvarkome remiantis jūsų sutikimu ir jūs sutikimą atšaukiate
 • - duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu, ir, po jūsų prašymo, nustatoma, kad jūsų privatūs interesai viršesni
 • - informacija gauta neteisėtu būdu
Sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą)

Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t.y.:

 • - jei jūs ginčijate informacijos tikslumą
 • - jei jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu
 • - mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta
 • - informacija mums nebereikalinga, tačiau jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.

Reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); Jūs galite neleisti mums naudoti savo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu.
Teisė į duomenų perkėlimą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu remdamiesi jūsų sutikimu arba sutartimi sudaryta su jumis.
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šiose privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. 

Pavadinimas Laikotarpis  Tikslas
_ga 2 metai Naudojama Google analitics atskirti vartotojams
_gat 1 minutė Valdyti užsakymų/ vartotojų kiekį
_gat_gtat_UA 1 minutė Valdyti užsakymų/vartotojų kiekį
_gid 24 valandos Naudojama atskirti vartotojams
October_session 120 minučių Naudojama prisijungimo prie tinklalapio turinio valdymos sistemos valdymui


Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.


Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

Paštu: UAB “Blendas”, Didžioji g. 7-1 Vilnius

Telefonu: +370 5 2770000

El. Paštu: info@hotelpacai.com


Baigiamosios nuostatos

Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę privatumo taisykles, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Dokumentas patvirtintas  2018 03 28.

Paskutinį kartą privatumo taisyklės peržiūrėtos  2018 03 28.

Į viršų